BAAD Games Studio realizuje następujące projekty dofinansowane z funduszy europejskich:

1. „Opracowanie algorytmów i modeli z dziedziny sztucznej inteligencji z wykorzystaniem metod drzew behawioralnych celem wdrożenia do gier typu Real Time Strategy”.

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania technologii AI. Wartość projektu to 1 255 592,00 zł zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 886 397,20 zł.

logo_bg_ue