BAAD Games Studio realizuje następujące projekty dofinansowane z funduszy europejskich:

„Opracowanie algorytmów i modeli z dziedziny sztucznej inteligencji z wykorzystaniem metod drzew behawioralnych celem wdrożenia do gier typu Real Time Strategy”

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania technologii AI. Wartość projektu to 1 116 830 zł zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 778 336 zł.

Technologia jest wykorzystywana w ramach oferowanych usług oraz w procesie wytwarzania nowych produktów firmy.

logo_bg_ue