BAAD Games Studio realizuje następujące projekty dofinansowane z funduszy europejskich:

1. „Opracowanie algorytmów i modeli z dziedziny sztucznej inteligencji z wykorzystaniem metod drzew behawioralnych celem wdrożenia do gier typu Real Time Strategy”.

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania technologii AI. Wartość projektu to 1 116 830 zł zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 778 336 zł.

logo_bg_ue

2. „Stworzenie Długoterminowej Strategii Biznesowej dla przedsiębiorstwa BAAD Games Studio sp. z o.o. opartej na działaniach międzynarodowych”.

Celem projektu jest opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów oraz wzmocnienie działań proeksportowych. Dofinansowanie projektu z UE: 34 000 zł.

dip-stopka-strona