Zmiana formy prawnej spółki

15 Cze 2021

W dniu 09.06.2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki BAAD Games Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę BAAD Games Studio Spółka Akcyjna. W dniu tym nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000904983.


 

Pełny adres spółki po przekształceniu:

Baad Games Studio S.A.
Aleja Kasztanowa 3a-5
53-125 Wrocław, Polska