Zapytanie ofertowe

24 Kwi 2017

Publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące wyboru programisty w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych do projektu nr POIR.01.02.00-00-0108/16 pt. „Opracowanie algorytmów i modeli z dziedziny sztucznej inteligencji z wykorzystaniem metod drzew behawioralnych celem wdrożenia do gier typu Real Time Strategy”.
Specyfikacja dot. Zamówienia została opisana w zapytaniu ofertowym.

Termin nadsyłania formularzy ofertowych wraz z CV: 04.05.2017 r. do godz. 18.00.

Zapytanie