Zawiadomienie z wyboru Wykonawcy

19 Cze 2017

W dn. 19.06.2017 r. dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/04/2017/GAMEINN dotyczące wyboru wyboru specjalisty B+R – nadzór merytoryczny w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych do projektu nr POIR.01.02.00-00-0108/16 pt. „Opracowanie algorytmów i modeli z dziedziny sztucznej inteligencji z wykorzystaniem metod drzew behawioralnych celem wdrożenia do gier typu Real Time Strategy”.

Spośród nadesłanych ofert za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę Andrzej Kozik. Oferta uzyskała najwyższą końcową ocenę według kryterium ceny, uzyskując 100% możliwych punktów.