Zawiadomienie z wyboru wykonawcy

06 Kwi 2017

W związku ze złożoną ofertą na zapytanie ofertowe nr 01//03/2017/GAMEINN dotyczącego wyboru wykonawcy, tj. uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę , któremu zostanie zlecone przeprowadzenie usług badawczych  w ramach badań przemysłowych do projektu nr POIR.01.02.00-00-0108/16 pt. „Opracowanie algorytmów i modeli z dziedziny sztucznej inteligencji z wykorzystaniem metod drzew behawioralnych celem wdrożenia do gier typu Real Time Strategy”, informujemy co następuje.

 

Oferta złożona przez Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego uzyskała najwyższą końcową ocenę według kryteriów opisanych w pkt. 5 załączonego protokołu z wyboru wykonawcy oraz spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym. Niniejszym Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego został wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia.

4 3 2 1