Zawiadomienie z wyboru Wykonawcy

19 Cze 2017

W dn. 19.06.2017 r. dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 03/04/2017/GAMEINN dotyczące wyboru graphic designer (grafika) w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych do projektu nr POIR.01.02.00-00-0108/16 pt. „Opracowanie algorytmów i modeli z dziedziny sztucznej inteligencji z wykorzystaniem metod drzew behawioralnych celem wdrożenia do gier typu Real Time Strategy”

Spośród nadesłanych ofert za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę Karolina Cykowska- Halczuk. Oferta uzyskała najwyższą końcową ocenę według kryterium ceny, uzyskując 100% możliwych punktów.